» Persbericht
Door: Sander

Werkgroep wil opknapbeurt bedrijventerrein Weitzelpoort Vriezenveen


Maandagavond 4 februari jl. hield de Werkgroep Revitalisering Weitzelpoort haar eerste bijeenkomst in zalencentrum Zandwijk. Deze werkgroep, bestaande uit een aantal ondernemers van het bedrijventerrein Weitzelpoort in Vriezenveen, wil de kwaliteit van het bedrijventerrein optimaliseren. Het bedrijventerrein Weitzelpoort is gelegen tussen de Nieuwe Daarlerveenseweg en de Kanaalweg Noord en beslaat ongeveer zo´n 50 hectare.


Sinds de zeventiger jaren heeft de gemeente Vriezenveen hier de stedelijke uitbreiding van bedrijventerrein gerealiseerd. Tot op heden worden in het noordelijke deel van het terrein nog percelen uitgeven door de gemeente Twenterand en er wordt de laatste tijd ook nog veel kleinschalige, nieuwe bedrijfspanden uit de grond gestampt.

Maar vooral in de oudste gedeelten, die dateren uit de zeventiger jaren, vragen sommige gedeelten om enige aandacht. Op het bedrijventerrein in Vriezenveen zijn ongeveer een zestigtal bedrijven gevestigd. De Werkgroep Revitalisering Weitzelpoort denkt daarbij met name aan het opknappen van braakliggend terrein en leegstaande bedrijfspanden, de wegenstructuur en verlichting en de parkeervoorzieningen.


Voor deze eerste bijeenkomst had de Werkgroep Revitalisering, die zich laat ondersteunen door Liane van der Veen van de Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV, alle ondernemers uitgenodigd en een ervaringsdeskundige. Als zodanig was deze avond aanwezig Henk Wolterink van de Kring Werkgevers Rijssen, die vertelde over zijn ervaringen met de revitalisering van het industrieterrein ”De Mors” in Rijssen. In samenspraak met het gemeentebestuur van Twenterand wil de Werkgroep Revitalisering Weitzelpoort de komende tijd de knel- en verbeterpunten van het bedrijventerrein in Vriezenveen in kaart brengen. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV coördineert revitaliseringsprojecten van bestaande industrieterreinen en treedt op als neutrale regisseur tussen overheid en bedrijfsleven.

Zij hebben tevens de kennis in huis op het gebied van marketing, financiering en subsidies.


De Werkgroep Revitalisering Weitzelpoort bestaat uit de ondernemers José Nijhuis - van Aalderen, André Spit, Ulco Fortuin, Gerard Benërink, Herco Eshuis en Ralph Timmerhuis. Het is de bedoeling om na deze verkennende startbijeenkomst een plan van aanpak op te stellen, dat moet leiden tot een Masterplan, waarin de ontwikkeling van het gebied in de toekomst wordt vastgelegd. Daarbij zullen dan veel partijen, die belangen hebben op het bedrijventerrein, worden betrokken.


Voor meer informatie en reacties: www.deweitzelpoort.nl
Datum: 6-2-2008 Tijd: 18:48


» Nieuwsarchief (6 nieuwsberichten)